Obsługa spółek

Specjalizacje

Kancelaria świadczy usługi prawne w stałej obsłudze spółek, stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji pożytku publicznego w tym:

  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji pożytku publicznego,
  • pomoc prawna w zakresie wyboru właściwej formy prawnej spółki,
  • przygotowywanie umowy, statutów, aktów założycielskich, uchwał, protokołów zgromadzeń i pozostałych dokumentów dotyczących działalności stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego i fundacji
  • przygotowanie dokumentów rejestrowych do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • reprezentację w zakresie wpisu podmiotów do rejestru organizacji pożytku publicznego, w tym dostosowywanie do obowiązujących wymogów prawnych, jakim podlegają podmiotów będące organizacjami pożytku publicznego,
  • reprezentacja przez sądami rejestrowymi i innymi organami.