Prawo gospodarcze

Specjalizacje

Prowadzenie firmy wiąże się z koniecznością dotrzymania wielu przepisów, które często nie są jasne dla osób bez wykształcenia prawniczego, a ponadto niekiedy ulegają zmianom. Dlatego Kancelaria świadczy też usługi skierowane do Klientów biznesowych – spółek i przedsiębiorców – polegające na ich stałej obsłudze prawnej. To sposób na optymalizację działań firmy pod kątem prawnym i upewnienie się co do słuszności podejmowanych decyzji biznesowych. Oferta kancelarii dotyczy przede wszystkim takich zagadnień, jak:

  • udział w spotkaniach z Klientami,
  • opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów,
  • obecność prawnika przy negocjacjach handlowych,
  • przeprowadzanie audytów prawnych firmy z jednoczesnym sporządzeniem raportu zawierającym propozycję rozwiązań prawnych,
  • szkolenia pracowników.