Renty i emerytury

Specjalizacje

Przyznawanie świadczeń rentowych i emerytalnych często generuje dużo nieprawidłowości i problemów na tle prawnym. Kancelaria wspiera Klientów w sprawach związanych z rentami i emeryturami. Pomoc prawna ze strony Kancelarii dotyczy takich zagadnień jak:

  • odwołania od decyzji ZUS,
  • uprawnienie do renty, emerytury,
  • wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • reprezentacja przed ZUS,
  • reprezentacja przed Sądem ubezpieczeń społecznych.