Prawo cywilne

Specjalizacje

Prawo cywilne

Regulacje kodeksu cywilnego dotyczą każdego człowieka, a z prawem cywilnym spotykamy się praktycznie na co dzień. W sytuacjach spornych służę doświadczeniem i wspieram Klientów w rozwiązywaniu problemów, jak również w zapobieganiu im. Usługi dotyczące prawa cywilnego obejmują:

  • prowadzenie postępowań sądowych,
  • prowadzenie postępowań zabezpieczających oraz egzekucyjnych,
  • windykację należności,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych – odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne, wypadki komunikacyjne itp.,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • ustalenie prawa do grobu, zmianę dysponenta grobu,
  • zagadnienia dotyczące prawa zobowiązańumów itp.
  • rękojmia za wady,
  • upadłość konsumencka,
  • doradztwo prawne.