Prawo wojskowe

Specjalizacje

Prawo wojskowe

Problematyka szeroko rozumianego prawa wojskowego  to druga przewodnia specjalizacja Kancelarii. Fachowa wiedza w tym zakresie jest owocem pogłębiania prywatnych zainteresowań w połączeniu ze zdobywanym przez lata doświadczeniem.

Jako specjalista w zakresie prawa wojskowego świadczę kompleksową pomoc prawną w zakresie służby wojskowej  żołnierzy zawodowych, wojskowego prawa karnego, postępowań dyscyplinarnych,  jak również  z zakresu wypadków  związanych z pełnieniem służby wojskowej oraz zadośćuczynienia i odszkodowań.

Wspieram Klientów w sprawach związanych z emeryturami i rentami mundurowymi, świadcząc fachową pomoc prawną dla żołnierzy.

W ramach działalności Kancelarii prowadzę sprawy dotyczące decyzji i odpraw mieszkaniowych, reprezentuję  w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym. Zajmuję się ponadto takimi zagadnieniami jak:

 • odwołanie od opinii służbowych i decyzji,
 • przeniesienie do innej jednostki,
 • opiniowanie służbowe,
 • zezwolenie na wykonywanie dodatkowej pracy,
 • renty, emerytury wojskowe,
 • postępowanie dyscyplinarne,
 • postępowanie karne,
 • mobbing,
 • powołanie do służby wojskowej i zwolnienie ze służby wojskowej,
 • podział majątku wspólnego między małżonkami po rozwodzie,
 • odprawy mieszkaniowe,
 • wojskowe prawo mieszkaniowe,
 • sprawy spadkowe po żołnierzu w kontekście elementów wchodzących w skład spadku,
 • dziedziczenie wojskowego prawa do kwatery itp.

Reprezentuję Klientów w sporach z jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministerstwu Obrony Narodowej.